ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ROAST.

BEVESTIGING VAN OFFERTE

Onze prijzen zijn geldig vanaf 40 personen en zijn exclusief 6%, 12% of 21% BTW.

Het vastleggen van een optie van een feest kan enkel na het verkrijgen van een offerte, gevolgd met een duidelijke bevestiging per mail binnen de 15 dagen na het verkrijgen van de offerte. Soms is het mogelijk dat er meerdere aanvragen zijn op éénzelfde datum. First comes first served ! Wie eerst een offerte bevestigt op een datum, heeft de datum. Niet bevestigd na 15 dagen na het verkrijgen van de offerte vervalt de optie en de offerte automatisch.

Ter bevestiging van de offerte vragen we een voorschot van 30% van de opgestelde offerte. Deze factuur zal opgemaakt worden na bevestiging van de offerte.

Bij het ontvangen van het voorschot maakt dat de bevestiging definitief wordt.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk vastgelegd zijn

De exacte aantallen dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het feest doorgegeven te worden. Het afvallen van aantallen binnen deze laatste 10 dagen worden niet in mindering gebracht.

De prijzen zijn berekend op het door u opgegeven aantal personen. Bij afwijking van aantallen worden de afspraken in onze samenwerking toegepast.

ROAST. is niet verantwoordelijk voor tekorten van voeding, materiaal of personeel, indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de organisator.

ROAST. behoudt zich wel het recht op de factuurprijs evenredig te verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven.

Onze prijzen zijn exclusief eventuele vergoedingen /commissie voor de bemiddelaar.

BETALINGEN

Betalingen dienen 6 dagen voor de aanvangsdatum ontvangen te zijn via overschrijving of gepast contant op de dag van het event zelf na afloop van de dienstverlening. Bedrijven hebben de mogelijkheid om achteraf via overschrijving te betalen met een betalingsperiode van 15 dagen.

Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

ANNULEREN OF FEEST VERZETTEN

Indien je het bevestigde feest annuleert, zal het voorschotbedrag dienen als annulatiekost. Wanneer de annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van het bevestigde feest valt, bedraagt de annulatiekost 50% van het offertebedrag.

Bij annulering binnen 48 uur vooraf voor de leveringsdatum is de klant verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo snel mogelijk telefonische melding van de annulering.​

Het verzetten van een feest kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van het feest in samenspraak met ROAST. Indien het feest verzet dient te worden binnen deze periode van 30 dagen zal het voorschot van 30% van de opgestelde offerte dienen als onkostenvergoeding ongeacht welke reden, uitgezonderd door nieuwe COVID-19 maatregelingen opgesteld door overheid. Dan kan het feest kosteloos verzet worden naar nieuwe datum, vanwege overmacht. Dit in samenspraak met ROAST.

ANNULATIE DOOR ROAST.

In geval van overmacht (ziekte, overlijden,…) hebben we het recht onze verplichting gedeeltelijk of volledig te annuleren zonder dat hierbij gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Zo mogelijk biedt ROAST. onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

EXTRA PERSONEEL

De personeelskost wordt berekend in functie van uw bestelling. Een crewmedewerker kost 32€/u. Personeelsuren na middernacht worden doorgerekend aan € 40 /u per medewerker. – Standaard voorzien wij 6u voor een opdracht: 2u service + 4u transport, op- en afbouw. Alle afwijkingen hierop dienen op voorhand te worden besproken. – Personeel serveert grotendeels vanuit de truck. Indien u graag extra bedienend personeel wenst om uw feest te verzorgen, kan dat voorzien worden aan een kost van 32 €/u per persoon. Deze worden per uur extra aangerekend op het eindfactuur. Een extra pitmaster kost 45 € per uur. Uurloon personeel zijn exclusief 21% BTW.

VERTRAGEN

Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

KLACHTEN

Mogelijke klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Mogelijke twijfels die uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden zijn gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de officiële rechter.

Geschillen worden bevestigd op het moment dat één van de partijen ervan afhankelijk is van de andere partij schriftelijke mededeling doet.

ROAST.
Peper bv
Werverbos 70, 2930 Brasschaat
BTW 0887.314.824
info@roastconcepts.be